7-Zip Komprimering i windows 10

kopiera och komprimera filer med 7Zip programmet

Kopiera och komprimera (Packa ihop) dina filer säkert och snabbt i Windows 10.

7-Zip är ett program som komprimerar filer. Om du letar efter en bra möjlighet att ta kopior och samtidigt komprimera dina viktigaste filer så är 7-Zip ett utmärkt val. Du kan använda 7-Zip på vilken dator som helst och 7-zip fungerar för Windows 10,8,7, Vista, XP, 2008, 2003, 2000, NT, ME och naturligtvis för Windows 98. Programmet är helt gratis att använda.

Jag har förberett allt så vad du behöver göra är att endast ladda ner 7-Zip programmet (600 KB) och ändra i filen backup.bat. Den filen öppnar du med en text editor. backup.bat filen innehåller en förteckning på foldrar som ska kopieras och folder/mapp namn som packad fil. För att köra programmet dubbelklickar du på backup.bat filen och lutar dig tillbaka. Se bilden ovan

Rent tekniskt så funkar det så här efter att du dubbelklickat. Programmet tar mappen och komprimerar den. Sedan flyttas källmappen/filer till en destinations mapp. Och så tar programmet nästa mapp och så vidare. När programmet är färdigt så stängs den av och din backup är klar. Första gången när du kör programmet så tar detta tid. Andra gången så komprimeras endast de filer som är nya eller omsparade. På svenska heter den kopieringsprincipen: "Inkrementell säkerhetskopiering".


Inkrementell säkerhetskopiering är en metod för säkerhetskopiering som innebär att endast de ändringar som gjorts sedan den senaste säkerhetskopieringen sparas. Denna typ av säkerhetskopiering används ofta som daglig säkerhetskopia efter dagens arbete, och gäller de filer som ändrats och/eller de filer som tillkommit sedan den senaste säkerhetskopieringen utfördes.Gilla Datorproblem på Facebook. facebook.com/datorproblem